وانت شوکا


پس از حضور موفق محصول Z۲۴ در بازار به دليل استحكام و استقامت منحصر به فرد اين محصول ، تيم مهندسي و طراحي شركت زامياد گروه خودروسازي سايپا دست به ارتقاي طراحي و امكانات جانبي اين محصول زدند تا رضايت بيشتري را براي مشتريان خود ايجاد نمايند و نام اين محصول را نيز شوكا گذاشتند .

وانت شوکا در سایت پارس خودرو
وانت شوکا
وانت شوکا وانت شوکا

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود