وانت زامیاد 24


پر قدرت . خودرويي كه با آن هيچگاه كار روي زمين نخواهد ماند. وانت زامياد Z۲۴ انژكتوري در دو مدل پايه بنزين و گازسوز عرضه مي شود و از ديرباز خودرويي مناسب براي حمل و نقل سنگين بشمار مي رفته است.

وانت زامیاد 24 در سایت پارس خودرو
وانت زامیاد 24
وانت زامیاد 24 وانت زامیاد 24 وانت زامیاد 24

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود