تندر 90


محصول پرطرفدار، كه باموتور K۴MA۶ و۴سيلندر- ۱۶ سوپاپ و مصرف سوخت پائين توانسته است جايگاه خود را در بين مصرف كنندگان پيدا كند.

تندر ۹۰ عملكردي خوب و پرقدرت و ايمن را براي مصرف كننده به نمايش گذاشته است.

تندر 90 در سایت پارس خودرو
تندر 90
تندر 90 تندر 90 تندر 90

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود