برلیانس H320


مدل هاچ بك محصول H320 مي باشد كه در دو مدل دستي و اتوماتيك در پارس خودرو توليد مي شود . اين محصول به دليل ظاهري جوان پسند و امكانات و تجهيزات مناسب ايمني و رفاهي مي تواند گزينه مناسب براي قشر جوان محسوب شود . ضمنا كسب استاندارد آلايندگي يورو ۵براي اين محصول نشان دهنده سازگاري مناسب آن با طبيعت است.

برلیانس H320 در سایت پارس خودرو
برلیانس H320
برلیانس H320 برلیانس H320 برلیانس H320 برلیانس H320

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود