آریو تاکسی


طراحي منحصر به فرد اين محصول با الگوبرداري از محصولات موفق روز جهان جلوه ويژه اي را به اين خودرو داده است. تزيينات داخلي و همچنين رعايت استانداردهاي ارگونومي در طراحي صندلي ها حس امنيت و آرامش ويژه اي را به سرنشينان اين خودرو القاء مي نمايد.

آریو تاکسی در سایت سایپا
آریو تاکسی
آریو تاکسی آریو تاکسی آریو تاکسی آریو تاکسی آریو تاکسی

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود