تندر پيكاپ


تندر پيكاپ، شريك مطمئن من 

خودروي تندر پيكاپ به عنوان شريكي مطمئن براي شما، هم به آسايش و راحتي راننده انديشيده و هم به كم‌كردن هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري توجه نموده است. در اين خودرو امكانات و راحتي خودروهاي سواري با قابليت‌هاي موردنياز يك خودروي تجاري درهم آميخته شده است. اين خودرو ماحصل همكاري مشترك ايران‌خودرو و رنو بوده و با توسعه محصول، خودروي قدرتمند و با كيفيت تندر توليد شده است. 

تندر پيكاپ در سایت ایران خودرو
تندر پيكاپ
تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ تندر پيكاپ

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود