وانت زامیاد 24


پر قدرت . خودرويي كه با آن هيچگاه كار روي زمين نخواهد ماند. وانت زامياد Z۲۴ انژكتوري در دو مدل پايه بنزين و گازسوز عرضه مي شود و از ديرباز خودرويي مناسب براي حمل و نقل سنگين بشمار مي رفته است.

وانت زامیاد 24 در سایت پارس خودرو
وانت زامیاد 24
وانت زامیاد 24 وانت زامیاد 24 وانت زامیاد 24

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود