آریو تاکسی


طراحي منحصر به فرد اين محصول با الگوبرداري از محصولات موفق روز جهان جلوه ويژه اي را به اين خودرو داده است. تزيينات داخلي و همچنين رعايت استانداردهاي ارگونومي در طراحي صندلي ها حس امنيت و آرامش ويژه اي را به سرنشينان اين خودرو القاء مي نمايد.

آریو تاکسی در سایت سایپا
آریو تاکسی
آریو تاکسی آریو تاکسی آریو تاکسی آریو تاکسی آریو تاکسی

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود